ชมรมฯร่วมกับบริษัทไบเออร์เชริ่งจำกัด จัดสัมมนาเรื่องเทคนิคการให้บริการในร้านยา          โดย ภก.สมเฮง นรเศรษฐีกุล ที่โรงแรมเดอะไทด์ บางแสน 14.ส.ค.2554