ชมรมฯร่วมกับ สาธารณสุชชลบุรีและ ม.บูรพาฯ จัดประชุมวิชาการและสังสรรค์ชาวยาชลบุรี      ที่โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน                  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2554