ชมรมฯร่วมกับ บริษัท เวลเกท จำกัด      จัดสัมมนาเรือง สมุนไพรเพื่ื่อสุขภาพ            ที่โรงแรม ลองบีช พัทยา                          เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2555