ชมรมฯร่วมงานเปิดตัวยาคุมตัวใหม่       ของบริษัท Bayer Schering Pharma จำกัด        ชื่อ ยาส YAZ  ที่โรงแรมพลาซ่าแอทธินี่               เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552