ชมรมฯร่วมงานทำบุญบ้าน           ร้านภูมิฐานเภสัช    พัทยานาเกลือ      คุณมัณฑนา พรรัตน์ศรีกุล กรรมการชมรมฯ                เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552