ชมรมฯร่วมงานวันเกิดท่านสสจ.                       นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ                           ที่สาธารณสุขชลบุรี              เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2552