ชมรมฯร่วมกับ บริษัท Jas Dermatology จำกัด    จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง ปัญหารอยหลุมสิว                ที่โรงแรม Lek Villa พัทยาเหนือ                   เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2552