ชรมรยาฯชลบุรีร่วมกับบริษัท WellGate จำกัด   จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องการใช้สมุนไพรลด   ความอ้วน ที่โรงแรม Dor ShaDa นาจอมเทียน                  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2552