ชมรมฯร่วมกับบริษัท โรชไดแอกโนสติคส์ จำกัด   จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง การให้คำแนะนำ         สำหรับผู้ป่วยเบาหวานในร้านขายยา     ที่โรงแรมพัทยาปาร์ค พัทยา 8 ก.พ. 2552