ชมรมฯร่วมกับบริษัทโอลิค จำกัด            แผนกสมิธแอนด์เนฟฟิวจำกัด     จัดสัมมนาเรื่องการดูแลบาดแผลแนวใหม่ ที่โรงแรมเมอร์เคียวร์ชลบุรี เมื่อวันที่ 23พ.ย.51