ชมรมยาฯชลบุรีร่วมกับบริษัทเบอริงเกอร์ จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง วิตามินผสมโสม และ  ยาแก้ไอกับสารลดแรงตึงผิว ที่โรงแรมมณเทียร              พัทยา เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2551