ชมรมฯร่วมงานมงคลสมรส บุตรสาวร้านเจพี              ภญ.จรีย์ และ คุณเสรี ศรวัฒนา        ที่ห้องบุญจินดา สโมรสรตำรวจ กรุงเทพฯ                 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2551