ชมรมฯร่วมกับบริษัทซิลลิคจำกัด       แผนกทาเคด้า จัดสัมมนาโรคเบาหวาน                 ที่โรงแรมชลจันทร์ พัทยา                       เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2551