ชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี               ร่วมกับบริษัทสยามเภสัชจำกัด     จัดสัมมนาเรื่องวิตามินและยาฆ่าเชื้อโรค           ที่โรงแรม SeaSandSun 22 มิ.ย.2551