ชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี  ร่วมงานแต่งลูกสาวคุณสุเมธ ( บีเอมฟาร์มาซี )          ที่โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพฯ              เมื่อวันที่ 22 ส.ค.2551