ชมรมฯร่วมงานแต่งบุตรชาย คุณวิสุทธิ์ กังวิวรรธน์             เภสัชกรจารุศักดิ์ กังวิวรรธน์ กับ              นางสาว สวิยาพร สุวรรณศักดิ์ชัย    ที่ศูนย์การค้าแปซิฟิคปาร์ค ศรีราชา 4 ม.ค. 52