ชมรมยาฯชลบุรีร่วมกับชมรมฯภาคตะวันออก ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ หมอเพลิน อุชุวัฒน์      ปานะโอสถ ที่วัดใหม่พนัสนิคม   20กพ.2561
ชมรมยาฯชลบุรีร่วมกับชมรมฯภาคตะวันออก ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อจักรี พันธุโยธี ร้านยินดีวัฒนา วัดโคกท่าเจริญ   พนัสนิคม  13มึค.2561
<<<<BACK