ชมรมยาฯชลบุรีร่วมกับชมรมฯภาคตะวันออก ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ หมอเพลิน อุชุวัฒน์      ปานะโอสถ ที่วัดใหม่พนัสนิคม   20กพ.2561
ชมรมยาฯชลบุรีร่วมกับชมรมฯภาคตะวันออก ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อจักรี พันธุโยธี ร้านยินดีวัฒนา วัดโคกท่าเจริญ   พนัสนิคม  13มึค.2561
ชมรมยาฯชลบุรีร่วมกับชมรมฯภาคตะวันออก ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อประจง เก่งอักษร ร้านภาวนาเภสัช สัตหีบ วัดหลวงพ่ออี๋     6 สิงหาคม 2561
       
       
       
<<<<BACK