กลับไปหน้าเดิม  (คลิก)
  ชมรมฯร่วมกับบริษัทอุยเฮงอิมปอร์ตจำกัด                 จัดสัมมนาเชิงวิชาการ              ยารักษาฝ้า อเมลา - เอ็กซ์ ภญ.เตือนใจ ไชยสมบูรณ์ ผ.อ.ฝ่ายการตลาด
          น้องนุ่น ลูกสาวประธานชมรมฯ          ภก.พงษ์รพี ประธาน ลงทะเบียน        สมาชิกลงทะเบียนกันคับคั่งเช่นเคย     เลขาภาคฯ เลขาชมรมฯ ร่วมทานอาหาร
        คุณคำรณ เหรัญญิก ปรึกษาหารือ       ร่วมรับประทานอาหารกันอย่างอร่อย        ร่วมรับประทานอาหารกันอย่างอร่อย    เลขาฯและประธานชมรมฯร่วมฟังวิชาการ
   คุณเขจร ประธานภาคฯก็มาร่วมงานด้วย               สมาชิกมากันคับคั่งเช่นคย  ภญ.เตือนใจ ไชยสมบูรณ์ ผ.อ.ฝ่ายการตลาด           ภก.พงษ์รพี กล่าวขอบคุณบริษัท
 คุณโชติกา ภก.ทิศา กาญจนศร  วิทยากร            ภญ.รัชดา อัศวรักษ์   วิทยากร   ภก.วีระศักดิ์ เลิศสังข์แจ่มใส   วิทยากร               ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก
    คุณสุวิทย์กับลูกสาว เติมพลังกันหน่อย            ภญ.เตือนใจ    มอบของที่ระลึก              ภก.พงษ์รพี   มอบของที่ระลึก             คุณสุรศักดิ์     คว้ารางวัลอีกแล้ว