คุณแม่กิมจี้  แซ่ตั้ง          ร้านประเสริฐเภสัช   พัทยา           ชมรมฯร่วมเป็นเจ้าภาพ            เมื่อวันที่ 2 พ.ค.2551
            คุณแม่งักเตียง  แซ่ลี้                  ร้านตรงฟาร์มาซี    ชลบุรี             ชมรมฯร่วมเป็นเจ้าภาพ             เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2551    
                  คุณแม่ซิ้วกี แซ่ตั้ง                  ร้านสินเจริญเภสัช  ชลบุรี                       ชมรมฯร่วมเป็นเจ้าภาพ                   เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2551
                     คุณพ่อสุมิตร แสนเย็น               ร้านสุมิตรโอสถ บ้านบึง                ชมรมฯร่วมเป็นเจ้าภาพ            เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2551
                       คุณพ่อกิมฮวด แซ่อึ้ง           ร้านพงษ์เภสัช    บ้านบึง             ชมรมฯร่วมเป็นเจ้าภาพ            เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2551
                คุณแม่กันตา วงศ์ชลภรณ์           ร้านมนตรีเภสัช   สัตหีบ            ชมรมฯร่วมเป็นเจ้าภาพ             เมื่อวันที่ 10 ก.พ.2552
                คุณแม่สาลี่ บำรุงพิพัฒนพร            ร้านเจริญเภสัช  สัตหีบ             ชมรมฯร่วมเป็นเจ้าภาพ            เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2552
                  คุณพ่อไฮ้เซียม แซ่ส่ง            ร้านศิริเภสัช  พานทอง            ชมรมฯร่วมเป็นเจ้าภาพ          เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552
                     คุณแม่ ม่วย แซ่ล้อ               ร้านอ่าวอุดมเวชภัณฑ์    ชมรมฯร่วมเป็นเจ้าภาพที่วัดศรีมหาราชา                เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2552
               คุณพ่อจินปัก แซ่ตั้น                  ร้านสมศักดิ์ฟาร์มาซี ชมรมฯร่วมเป็นเจ้าภาพที่วัดคลองราษฎร์ฯ                  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2552
                  คุณแม่อางิ้ม แซ่อึ้ง               ร้านสาครเภสัช  ชมรมฯร่วมเป็นเจ้าภาพที่วัดใหม่พระยาทำ            เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552
              คุณแม่ฉวีวรรณ ชินวัฒน์               ร้าน ชินวัฒน์โอสถ    พัทยาใต้    ชมรมฯร่วมเป็นเจ้าภาพที่วัดชัยมงคล            เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2553
          คุณพ่อประสงค์ วิริยกิจจา           ชมรมฯร่วมเป็นเจ้าภาพ          ที่บ้านวิริยกิจจา พนัสนิคม ชลบุรี         เมื่อวันที่ 27 เม.ย.2553
                ภก.สุรศักดิ์ สุทธิรัต           ชมรมฯร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ     ที่วัดแจ้งเจริญดอน หนองมน ชลบุรี                   เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2553
         คุณพ่อกิตติศักดิ์ บำรุงพิพัฒนพร              ชมรมฯร่วมเป็นเจ้าภาพ                ที่วัดหลวงปู่อี๋   สัตหีบ                    เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2553
                คุณพ่อเป๋งเซี้ย แซ่โค้ว               ร้านชัยเจริญเภสัช สัตหีบ           ชมรมฯร่วมเป็นเจ้าภาพ            เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2553
                                    <<<< ดูหน้าที่แล้ว (คลิก )                                   หน้าต่อไป    NEXT.>>>