คุณแม่สมพิศ  แซ่อิ๊ว     ร้านยืนยงฟาร์มาซี เมืองชลบุรี           ชมรมฯร่วมเป็นเจ้าภาพ          เมื่อวันที่ 25 ม.ค.2554
    คุณแม่ซกเฮียง แซ่จึง (สินธุวงษ์)       ร้านโชคชัยฟาร์มาซี   พนัสนิคม            ชมรมฯร่วมเป็นเจ้าภาพ             เมื่อวันที่ 10 พ.ค.2555
            คุณแม่ประพัฒน์ ศิริมาก      ร้านสว่างเภสัช นาจอมเทียน สัตหีบ               ศาลาวัดนาจอมเที่ยน          เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556
              คุณพ่อซุยเซียม แซ่ตั้ง          ร้านบ้านยาเภสัช    สัตหีบ         ชมรมฯร่วมเป็นเจ้าภาพ        เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2556
      คุณแม่เง็กเกียง กอศิริวลานนท์         ร้านศิริโอสถ สัตหีบ            ชมรมร่วมเป็นเจ้าภาพ            เมื่อวันที่ 8 พ.ค.2556
                   คุณธานี ชินวรปัญญา           ร้านทวีวัฒน์โอสถ  นาเกลือ                    ชมรมร่วมเป็นเจ้าภาพ    วัดช่องลม เมื่อวันที่ 12 ก.ย.2556
       คุณพ่อสาคร โพธิสมุทรโยธิน            ร้านสาครเภสัช ชลบุรี                ชมรมร่วมเป็นเจ้าภาพ         เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน2557
<<< BACK หน้าที่แล้ว     Next>>>>>>>>