กลับไปหน้าเดิม  (คลิก)
       บริษัทแจนเซ่น - ซีแลก จำกัด ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี      จัดสัมมนาเรื่องนวัตกรรมยาคุม       ชนิดแปะบนผิวหนังใหม่ล่าสุด
       ทีมงานบริษัทจัดเตรียมอุปกรณ์                   ลงทะเบียน          ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก            ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก
   ภก.สมคิด  ภก.พงษ์รพี  ภก.ชัยรัตน             ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก      คุณสมศักดิ์ คุณประสาท ปรึกษาหารือ       ทีมงานแจนเซ่นร่วมทานอาหาร
สมาชิกมาลงทะเบียนกันคับคั่งเช่นเคย    สมาชิกมาลงทะเบียนกันคับคั่งเช่นเคย     สมาชิกมาลงทะเบียนกันคับคั่งเช่นเคย               ปรึกษากันหน่อย
         คุณกฤชพจน์   คุณวิสุทธิ์        คุณสุวิทย์กับลูกสาว คุณธราวัฒน          ภก.สมคิด สกุลนิวัฒน์   ผู้จัดการ             ภก.พงษ์รพี  กล่าวขอบคุณ
          สมาชิกมากันคับคั่งเช่นเคย               เติมพลังกันหน่อย   ปรึกษากันเรื่องสปอนเซอร์เสื้อกรรมการ               เติมพลังกันหน่อย
      ภก.สมคิด  สกุลนิวัฒน์ กล่าวเปิดงาน     ภญ.จุไรรัตน์  เปี่ยมเพชรกุล   วิทยากร         ภญ.อโณทัย  ลาภสุขสถิต    วิทยากร         ประธานชมรมฯมอบของที่ระลึก