กลับไปหน้าเดิม (คลิก)
  ชมรมฯร่วมงานแซยิดคุณสมชาย สายเสวย    ภก.พงษ์รพี ประธานชมรมฯมอบของขวัญ      คุณสมนึก ประธานที่ปรึกษา กล่าวอวยพร  คุณประชา คุณสมนึก คุณกฤชพจน์ ที่ปรึกษา
          คณะกรรมการชมรมฯมากันคับคั่ง           ภก.สุรัตน์ คุณโชคชัย ภก.พงษ์รพี     คุณสมนึก คุณกฤชพจน์ มากันพร้อมหน้า       คุณวิเชียร คุณธราวัฒน์ ก็มายินดีด้วย
       คุณสมชายและแม่บ้าน กล่าวขอบคุณ      คุณภัคจิรา คุณวันดี เฮียเก๋า คุณสมพงษ์                   ขอบคุณทุกๆท่านนะครับ              เอ้า!!! ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหน่อย
            คุณประชา ร่วมแสดงความยินดี                  เค้ก !!! วันเกิดอร่อยมาก           ลูกๆหลานๆช่วยกันจุดเทียนวันเกิด               โอมเพี้ยง !!! อยู่อีกสักร้อยปี