คุณแม่สุภาพ วีระภุชงค์   หรีดชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี          ท่านที่ปรึกษามากันพร้อมหน้า       ภก.พงษ์รพี ภก.ชัยรัตน์ คุณคำรณ
  ภก.ประสิทธิ์ ประธานชมรมฯก็มาร่วมงาน     คุณวินัย วีระภุชงค์ สนทนากับหลวงพ่อ          และขอบคุณชมรมฯที่มาร่วมงาน           ร่วมฟังพระสวดกับชมรมฯต่างๆ
         ร่วมฟังพระสวดกับชมรมฯต่างๆ           ร่วมฟังพระสวดกับชมรมฯต่างๆ               ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก           ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก  
    กลับไปหน้าเดิม (คลิก) กลับไปหน้าแรก (คลิก)