ทีมงานบริษัท TV-DIRECT จำกัด เยี่ยมชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี     นำโดย คุณสฤษดิ์ (เสี่ยต้า) เวชสุภาพร ี      คุณสมศักดิ์ คุณสฤษดิ์ ภก.พงษ์รพี
ภก.พงษ์รพี ประธานชมรมฯให้การต้อนรับ        พาเที่ยวหาดเตยงามที่สวยที่สุด         ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ไหว้เสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
    หาดเตยงามที่สวยที่สุดในภาคตะวันออก คุณสมสุดา อนะวัชพงษ์ ผ.จ.ก.ฝ่ายการตลาด     คุณทนงศักดิ์ ภก.พงษ์รพี คุณสฤษดิ์        คุณสฤษดิ์ ไหว้ขอพรจากเสด็จเตี่ย
      คุณสฤษดิ์ ไหว้ขอพรจากเสด็จเตี่ย          กับทุ่นระเบิดสมัยสงครามโลก        กับทุ่นระเบิดสมัยสงครามโลก    คุณทนงศักดิ์ ธรรมศิริ ผ.จ.ก.ฝ่ายขาย
       กับทุ่นระเบิดสมัยสงครามโลก                       ร่วมจุดปะทัด         เสร็จแล้วก็มาออกกำลังกันหน่อย                   ได้เหงื่อไปตามๆกัน
      กลับไปหน้าเดิม (คลิก)
      กลับไปหน้าแรก (คลิก)