ภก.อภิชัย  ลิขิตมาสกุล

ที่ปรึกษาฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์

ร้านลิขิตเภสัช

749/3 ถนนราษฎร์ประสงค์

ต.มะขามหย่ง อ.เมือง

จ.ชลบุรี  20000

โทร 038-275598-9