ภก.ชัยรัตน์   ศิริสุนทรลักษณ์       

รองประธานชมรมฯฝ่ายวิชาการ  

ร้าน ช.ฟาร์มาซี

594/23 ถนนราษฎร์ประสงค์

ต.บ้านโขด อ.เมือง จ.ชลบุรี

โทร 038 - 391359

07 - 0494889