คุณโชคชัย สินธุวงษ์์    

ที่ปรึกษา

ร้าน โชคชัยฟาร์มาซี

17-19 ถนนเมืองเก่า ต.พนัสนิคม

อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

โทร 038-461444