คุณพงษ์ศักดิ์  เปี่ยมศักดิ์ชัย   ประธานชมรม อ.บ้านบึง

ร้านพงษ์เภสัช  443/26 หมู่ 5 ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220

โทร 038 -292491    มือถือ  085-8035653

คุณธราวัฒน์  ธนูวัฒนา   เลขาและเหรัญญิก

ร้านวัฒนาฟาร์มาซี  444/44 หมู่ 3 ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220

โทร 038 - 292452    มือถือ  081-2442234

กลับไปหน้าที่แล้ว