ภก. สุรัตน์ สุทธิรัตน์    ประธานชมรม

ร้านเทียนชัยเภสัช

474/47-48 ถนนโพธิ์ทอง ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี  20000

โทร  038-794396  มือถือ  081 - 6240865

วีระศักดิ์ กิตติคุณ     เลขานุการ

ร้านสมนึกเภสัช

824-826 ถนนเจตจำนงค์ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร  038-282960    มือถือ  081-8611113

 

วันดี คุณาฤทธิพล     เหรัญญิก

ร้าน ยืนยงฟาร์มาซี

174/7-8 ถนนพลายวาต ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร  038-282099   มือถือ  085 - 0830378

 

กลับไปหน้าที่แล้ว(คลิก)