คุณวิเชียร พงษ์ชมพร    ประธานชมรม อ.พนัสนิคม

ร้าน สหภัณฑ์เภสัช

20-22 ตลาดสด ถนนเมืองเก่า ต.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

โทร 038-462060   มือถือ 081 - 8418965

 

คุณโชคชัย สินธุวงศ์   เลขาและเหรัญญิก

ร้าน โชคชัยฟาร์มาซี

17-19 ถนนเมืองเก่า ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

โทร 038-461444

กลับไปหน้าที่แล้ว (คลิก)