ภก.วิเชียร ชาญเชี่ยววิชัย   ที่ปรึกษาชมรมร้านขายยา อ.บางละมุง

ร้าน ชาญเภสัชกร 363/16 ซอย16 หมู่ 10 ถนนแสนสำราญ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร 038-424057    มือถือ 089 - 1227088

 

คุณ กาญจนา รัตนพิไชย   เลขาชมรมฯ

ร้าน ฟาสซิโนฟาร์มาซี 175/2-3 ภนนพัทยากลาง หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร 038-361803-4

คุณ ชินวัตร แรกเจริญ   ประธานชมรมฯบางละมุง

ร้าน ชินวัตรฟาร์มาซี 60/125 หมู่ 9 ภนนพัทยาสาย 3 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  086-3920185

คุณ บุญเรือน คุ้มพลาย    เหรัญญิกฯ

ร้าน นิสาฟาร์มาซี 91/1 หมู่ 5 ซอยวัดบุญสัมพันธ์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร 038-426616

มือถือ 086-0004313

คุณ อาทิตย์ จิตต์บุญ   กรรมการชมรมฯ

ร้าน ภัทราเภสัช 41/25 หมู่ 10 ถนนพัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร  038-373889

คุณ ธีรศักดิ์ ผกานันทตระกูล    กรรมการชมรมฯ

ร้าน รุ่งเรืองฟาร์มาซี 116/14 หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร 089 -0962081

คุณ อำไพ แต้มทอง กรรมการชมรมฯ

ร้าน จอมเทียนฟาร์มาซี 109/26 หมู่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร 089-8131788

คุณ สุขสันดิ์ นิลเทศ    กรรมการชมรมฯ

ร้าน ดรักสแควร์ พัทยากลาง จ.ชลบุรี โทร 081 - 8289327

คุณ วีระชัย ไชยวุฒิกรณ์วานิช    กรรมการชมรมฯ

ร้าน พัทยาฟาร์ม่า 114/40 หมู่ 10 พัทยาใต

คุณ ประเสริฐ ทองสดายุ    กรรมการชมรมฯ

ร้าน ประเสริฐเภสัช 333 ถนนพัทยาเหนือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร 038- 429127

คุณ ดิเรก เปี่ยมเบี้ย    กรรมการชมรมฯ

ร้าน สกุลเปี่ยมฟาร์มาซี 94/28 หมู่ 11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร 038-378126

ภก. ศุภร ตันสุวรรณรัตน์    กรรมการชมรมฯ

ร้าน โมเดอร์นฟาร์มาซี 11/1 ถนนพัทยาสาย 1 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร 086-3856672

คุณ เล็ก ดีดำรงค์    กรรมการชมรมฯ

ร้าน เทพฟาร์มาซี (สาขา2) 65/11 หมู่ 10 ถนนพัทยาใต้ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร 038-427312

ทางชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับการก่อตั้งชมรมร้านขายยา อ.บางละมุง ที่ เล็กโฮเต็ล เมื่อ 25 สิงหา 47
กลับไปหน้าที่แล้ว (คลิก)