คุณสุรพงษ์ กอศิริวรานนท์     ประธานชมรม อ.สัตหีบ

ุ์ร้าน ศิริโอสถ 7/3-4 หมู่ 8 ถนนสุขุมวิท ตลาดเตาถ่าน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โทร 038 - 436379

มือถือ 081 - 2934794

 

คุณยิ่งศักดิ์ สุโกศลวิสิทธิ์     รองประธานชมรมฯและเลขาชมรมฯ

ร้าน ปริญญาเภสัช 434 หมู่ 2 ถนนสายกลาง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โทร 038 - 437243

มือถือ 086 - 3518488

คุณมังกร ศรีวรากร      รองประธานชมรมฯและเหรัญญิก

ร้าน พีเอสฟาร์มาซี 507/23 หมู่ 2 ถนนบ้านนา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โทร 038 - 437404

มือถือ 085 - 0892865

คุณสมศักดิ์ ตวงจารุวินัย     รองประธานชมรมฯ

ร้าน เจริญเวชภัณฑ์ 357/3 ถนนเทศบาล 2 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โทร 038 - 437264

มือถือ 086 - 5667283

ภก.พงษ์รพี สุขเจริญเวช     ประธานชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี ปี48-51ที่ปรึกษา

ร้าน สุขถาวรโอสถ 473/4 ถนนสายกลาง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โทร 038 - 437236

มือถือ 081 - 7910232    085 - 9463643

คุณอภิชาติ รัตนชาติชัย     กรรมการชมรมฯ

ร้าน แสมสารเภสัช 73/7 หมู่ 1 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โทร 038-431159-60

คุณพรทิพย์ พงศ์ทิพย์พิทักษ์    กรรมการชมรมฯ

ร้าน พิทักษ์ฟาร์มาซี 25/46 หมู่ 1 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โทร 038-245807

คุณสุวรรณี เอกศุภผล    กรรมการชมรมฯ

ร้าน ทวีวงศ์ 110 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โทร 038-237097

คุณอิทธิพล สุพพตานนท์    ผู้ช่วยเลขาชมรมฯ

ร้าน ชัยพรเภสัช 7/1 หมู่ 2 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โทร 038-436444

ชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับชมรมร้านขายยา อ.สัตหีบ ที่ได้เลือกประธานพร้อมรองประธานฯกรรมการทุกฝ่ายชุดใหม่ ที่ห้องอาหารศรีนวล บ้านอำเภอ เมื่อ 27สิงหา 47 นี้
ท่านกฤชพจน์ เลขาชมรมแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับชมรมร้านขายยา อ.สัตหีบ
บรรยากาศอันแสนสบายและสวยงามของ อ. สัตหีบ แฮ่ะๆขอโฆษณาหน่อยนะว่าสวยแค่ไหน
กลับไปหน้าที่แล้ว (คลิก)