คุณคำรณ มีรัตน์   

เหรัญญิก

ร้านอรุณเภสัช

99หมู่2 ต.หนองไผ่แก้ว ถนนบ้านบึง-แกลง

อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220

โทร 038-292193

06 - 6299767