กลับไปหน้าเดิม (คลิก)
  ภก.พงษ์รพี ถ่ายรูปกับทีมงาน DAIICHI   คุณมังกร คุณประชา ภก.พงษ์รพี คุณสมชาย       ถ่ายรูปร่วมกับทีมงาน DAIICHI              สมาชิกมากันคับคั่งเช่นเคย
         ประธานกล่าวขอบคุณและเปิดงาน       น้องแอร์สาวสวย พิธีกรประจำชมรมฯ             ประธานชมรมฯมอบโล่ที่ระลึก          คุณเกษมสุข   กล่าวขอบคุณชมรมฯ
เภสัชกรหญิงสุชาดา สังขสุดประเสริฐ วิทยากร                      ภญ.อัญชี รับรางวัล       สมาชิกมากันล้นหลาม!!!! เยี่ยมจริงๆ  คุณจิระพันธ์ คุณณรงค์ชัย มาร่วมงานทุกครั้ง
             ตระกูล ธนูวัฒนา ร่วมงานเต็มที่          สมาชิกทั้งเก่าและใหม่พบปะสังสรรค์                   มากันหลายคนเลยครับ    เหรัญญิกและทะเบียน คุณคำรณ คุณวันดี