ไปหน้าแรก (คลิก)
    คุณเขจร รายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน          ท่านส.ส.จ.น.พ. สญชัย เปิดงาน                    ทีมฟุตบอลร้านยา                        ทีมฟุตบอลผู้แทนยา
      คุณกฤชพจน์ ภก.สมศักดิ์  ภก.ประสิทธิ์      คุณสมนึก คุุณควง คุณโชคชัย ร่วมเชียร์               พากษ์บอลได้อร่อยมันจิงๆ    ภก.สมศักดิ์ คุณคำรณ คุณสมพงษ์ คุณเขจร
     คุณคำรณ คุณเขจร คุณพิษณุ คุณมนูญ               Man of the Match (คุณตู่)                  กองเชียร์ สีแดงสู้สู้                  กองเชียร์ เอ้าบุกเข้าไป
  คุณพิพัฒน์ คุณเขจร ท่านสสจ น.พ.สญชัย                คุณสมศักดิ์ เลขาชมรมฯ                     คุณกฤช    ภก.สุรัตน์                ท่านส.ส.จ.น.พ.สญชัย มอบโล่