คุณกาญจนา   รัตน์พิไชย    

รองประธานชมรมฯฝ่ายท่องเที่ยว

ร้าน ฟาสซิโนฟาร์มาซี

175/2-3 ถนนพัทยากลาง หมู่9 ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260

โทร 038-361803-4

01 - 8228990