คุณกฤชพจน์ ตนานุประวัติ์   

เลขาชมรมแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา

ร้าน ไมตรีเภสัช

109 หมู่ 10 ถนนชายหาดพัทยา ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260

โทร 038 - 428348

01 - 8121946