ไปหน้าแรก (คลิก)
   บริษัท มิลลิเมด ยินดีต้อนรับ ชมรมฯยาชลบุรี         สมาชิกสนใจ Throatsil เป็นอย่างมาก       สมาชิกช่วยกันซื้อเวชภัณฑ์ของ มิลลิเมด          แจกน้ำแก้กระหาย สดชื่นไปตามๆกัน
              มิลลิเมด แจกชองขวัญแก่เด็ก           ท่านประธานมอบโล่แด่คุณทองเปลว       คุณทองเปลวมอบกระเช้าแด่ท่านประธาน     คุณทองเปลวถ่ายรูปกับประธานและที่ปรึกษา