กลับไปหน้าเดิม (คลิก)
    สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง            ชมรมยาฯมาร่วมงานทุกปี            ท่านที่ปรึกษามากันพร้อมหน้า      ประธานฯเลขาฯกรรมการมากันคับคั่ง
ถ่ายรูปร่วมกับผู้อำนวยการสถานสงเคราะห์ฯ      สมาชิกชมรมฯมากันคับคั่งเช่นเคย         ปีนี้ได้เงินเข้ามูลนิธิฯ13,300บาท             ปีนี้มีการตัดผมเสริมสวยด้วย
             วัดความดันตรวจไขมัน               จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ                            ลงทะเบียน                จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ
       ชมรมฯมาร่วมงานทุกปีไม่เคยขาด        ของขวัญมอบให้ท่านผู้สูงอายุทุกท่าน          ปีนี้มีผู้สูงอายุมาร่วมงานมากมาย             ปีนี้มีผู้สูงอายุมาร่วมงานมากมาย
  การแสดงของผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุ                   โรงพยาบาลอาภากรฯ  ภก.พงษ์รพี ประธานชมรมฯมอบของที่ระลึก                มอบเงินเข้ามูลนิธิชมรมฯ