กลับไปหน้าเดิม  (คลิก)
    พิธีปฎิญาณตนผู้พิพากษาสมทบ รุ่นที่ 2          พระราชทานโปรดเกล้าแต่งตั้ง      คุณสมนึก กิตติคุณ ร่วมแสดงความยินดี  คุณสมศักดิ์ ภก.พงษ์รพี ร่วมแสดงความยินด
คุณสมพร คุณชยุตภงศ์ ผู้พิพากษาสมทบรุ่นที่ 2  คณะกรรมการชมรมยาฯร่วมแสดงความยินด คุณวิสุทธิ์ ภก.ชัยรัตน์ ร่วมแสดงความยินดี           ภก.ชัยรัตน์ มอบของที่ระลึก
 คณะกรรมการชมรมยาฯร่วมแสดงความยินดี    ภก.พงษ์รพี ประธานชมรมฯมอบดอกไม้        คุณสมศักดิ์ เลขาชมรมฯมอบดอกไม้   คุณเจนยงค์ คุณรัชนี ที่ปรึกษามอบดอกไม้
       คุณสุรศักดิ์ (เสี่ยต้น) มอบดอกไม้      คุณวันดี  มอบดอกไม้แสดงความยินด         คุณมนูญ เลขาภาคฯ มอบดอกไม้         ร่วมรับประทานอาหารที่ โง้วเส็งกี่