คุณเขจร   หอมศิลป์    

ประธานชมรมภาคตะวันออก ที่ปรึกษา

ร้าน ประมวลเภสัช

3 ถนนสุรศักดิ์สงวน ต.ศรีราชา

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทร 038-311962

01-3733211