บริษัทโอลิค (ประเทศไทย)จำกัด         ร่วมกับชมรมร้านขายยาบางละมุง             จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง    Wound Management Concepts
        โดย ภก. พีระวัฒน์ ทองคำ          และ ภญ.พัตรพิมล ประชาเสรี        ภก.พงษ์รพี  ประธานชมรมฯชลบุรี    และคุณสมศักดิ์ เลขาฯ ก็มาร่วมงานด้วย
  ภก.วิเชียร ประธานร้านขายยาบางละมุง               ถ่ายรูปร่วมกันกับสมาชิก       สมาชิกสนใจผลิตภัณฑ์อย่างมาก           สอบถามข้อสงสัยกันอย่างดียิ่ง
  คุณชินวัฒน์  แรกเจริญ เลขาบางละมุง    คุณวิเชียร (เฮียเล็ก) ที่ปรึกษาก็มาด้วย           สมาชิกร่วมทานอาหารกลางวัน              ภก.พงษ์รพี กล่าวเปิดงาน
        สมาชิกมากันล้นหลามเช่นเคย        ภก.วิเชียรและภก.พงษ์รพี ร่วมฟัง      ภก.พีระวัฒน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้            ภก.วิเชียร   มอบของที่ระลึก
                           กลับไปหน้าเดิม (คลิก)
                           กลับไปหน้าแรก (คลิก)