กลับไปหน้าที่แล้ว (คลิก)
   ของขวัญในงานฉลอง10ปีชมรมฯพานทอง     ที่ปรึกษาและกรรมการมาร่วมงานมากมาย     ทางบริษัท บีเอมฟาร์มาซี มาช่วยงานเต็มที่                พบปะสังสรรค์กันอย่างดียิ่ง
          ปรึกษาหารือกันอย่างครอบครัว    ภก.พงษ์รพี ประธานชมรมฯกล่าวขอบคุณ    คุณประชา ประธานชมรมฯพานทองมอบโล่       คุณเขจร ประธานภาคฯ มอบของที่ระลึก
      ภก.พงษ์รพี มอบของขวัญให้ คุณประชา          รางวัลที่หนึ่งได้แก่ ร้านประชาโอสถ    คุณภัคจิรา ประชาสัมพันธ์คนใหม่รับรางวัล                 คุณเล็ก (เฮียแช่ม) รับรางวัล
            คุณมังกร ผ.ช.เหรัญญิก รับรางวัล            คุณสมศักดิ์ เลขาชมรมฯรับรางวัล           คุณธราวัฒน์ รองประธานฯรับรางวัล                   คุณเขจร รับมอบดอกไม้