คุณพิพัฒน์   ภคภาพรวงศ์   

รองประธานชมรมฯ

ร้านปัจจัย4เภสัช

165 ถนนศรีจารุสัมพันธ์

อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

โทร 038-461463

06 - 5709308