ร่วมงานแต่งงานลูกสาวเฮียสุเมธ(ซูลิดิน) 7 ม.ค.50 คลิกดูรูปที่นี่ ร่วมงานชมรมร้านขายยาบางละมุง 10 มิ.ย.50 คลิกดูรูปที่นี่
ร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล Prema           12 ม.ค.50 คลิกดูรูปที่นี่ ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณกรรมการ ชยท และบริษัทยาต่างๆ 23 มิ.ย.50 คลิกดูรูปที่นี่
ร่วมงานฉลองปีใหม่ชมรมเภสัช         21 ม.ค.50 คลิกดูรูปที่นี่ ร่วมประชุมแถลงรายรับรายจ่าย ชยท และร่างพรบ.ยา 24 มิ.ย.50 คลิกดูรูปที่นี่
ร่วมงานโปรดเกล้า ดร.ประวิทย์            27 ม.ค.50 คลิกดูรูปที่นี่ ร่วมงานประชุมเชิงปฎิบัติการชมรมเครือข่ายฯ ที่สวนนงนุช 21-22 มิ.ย.50 คลิกดูรูปที่นี่
บริษัทเชริ่งพลาวเลี้ยงต้อนรับล่องเรือ 15 ก.พ.50 คลิกดูรูปที่นี่ บริษัทบางกอกดรักพาล่องแพเมืองกาญจนบุรี 14-15 ก.ค.50 คลิกดูรูปที่นี่
ร่วมงานสมาคมร้านขายยา                    25 ก.พ.50 คลิกดูรูปที่นี่ ร่วมงานเปิดตัวครีมกันแดด Minus ที่พลาซ่าแอทธีนี่ 17 ก.ค.50 คลิกดูรูปที่นี่
ร่วมงานเปิดตัวหมากฝรั่งอดบุหรี่            27 ก.พ.50 คลิกดูรูปที่นี่ ร่วมงานสัมมนาโครงการพัฒนาร้านขาย-ผลิตยาแผนโบราณ 23 ก.ค.50 คลิกดูรูปที่นี่
ร่วมแข่งขันกอล์ฟกับบริษัทอุยเฮง            8 มี.ค.50 คลิกดูรูปที่นี่ ช่วยสมาชิกชมรมฯประสบอัคคีภัย 18 ส.ค.50 คลิกดูรูปที่นี่
บริษัทมิลลิเมดพาล่องเรืออยุธยา       10 มี.ค.50 คลิกดูรูปที่นี่ ร่วมงานเลิกบุหรี่เพื่อพ่อหลวงจัดโดย บริษัทมิลลิเมด จำกัด 4 ก.ย.50 คลิกดูรูปที่นี่
ร่วมงานวิ่งต้านเหล้าอดบุหรี่                  16 มี.ค.50 คลิกดูรูปที่นี่ ร่วมงานประชุมพัฒนาศักยภาพร้านขายยา 9 ก.ย.50 คลิกดูรูปที่นี่
ร่วมงานครบรอบ72ปีคุณวินัย วีระภุชงค์      23 มี.ค.50 คลิกดูรูปที่นี่ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณวิชัย วีระภุชงค์ 14 ก.ย.50 คลิกดูรูปที่นี่
ร่วมงานเปิดตัวAmela-Ex    25 มี.ค.50 คลิกดูรูปที่นี่ ร่วมงานชมรมร้านขายยาภาคใต้ 16 ก.ย.50 คลิกดูรูปที่นี่
ร่วมงานแต่งคุณสุรศักดิ์ เวชชาภินันท์              30 มี.ค.50 คลิกดูรูปที่นี่ รมช.นพ.มรกต กรเกษม เยี่ยมร้านสมนึกเภสัช 26 ก.ย.50 คลิกดูรูปที่นี่
ร่วมงานแต่งลุกสาวคุณคำรณ มีรัตน์                      1 เม.ย.50 คลิกดูรูปที่นี่ ร่วมงานชมรมร้านขายยาเขต 7 สมุทรสาคร 30 ก.ย.50 คลิกดูรูปที่นี่
ร่วมงานรดน้ำดำหัววันสงกรานต์                      12 เม.ย50 คลิกดูรูปที่นี่ บริษัทมิลลิเมดพาสมาชิกเที่ยวเมืองจีน จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 1-6 พ.ย.50 คลิกดูรูปที่นี่
รวมกิจกรรมเฉพาะงานศพ                             28 ธ.ค. 50 คลิกดูรูปที่นี่ ร่วมงานฉลองครบรอบ 40 ปี บริษัทสยามเภสัช จำกัด 8 พ.ย.50 คลิกดูรูปทีนี่
ร่วมงานวันเกิด สสจ.นพ.สญชัย วัฒนา             27 เม.ย.50 คลิกดูรูปที่นี่ ร่วมงานชมรมร้านขายยาเขต 2 สระแก้ว 10 พ.ย.50 คลิกดูรูปที่นี่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่2/2550            28 เม.ย.50 คลิกดูรูปที่นี่ ร่วมงานชมรมร้านขายยาเขต 1 ปทุมธานี 18 พ.ย.50 คลิกดูรูปที่นี่
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550                                                    29 เม.ย.50 คลิกดูรูปที่นี่ บริษัท Rotta พาทัวร์กอล์ฟเซี่ยงไฮ้ 24-26พ.ย50 คลิกดูรูปที่นี่
บูธบริษัทยางานประชุมใหญ่ประจำปี                                           29 เม.ย 50 คลิกดูรูปที่นี่ ร่วมงานปิดโครงการเลิกบุหรี่เพื่อพ่อหลวง (มิลลิเมด) 13 ธ.ค.50 คลิกดูรูปที่นี่
บูธบริษัทยางานประชุมใหญ่ประจำปี                                    29 เม.ย.50 คลิกดูรูปที่นี่ กอล์ฟที่ เขาเขียว - ฉลองปีใหม่กับบริษัทยาฯและกรรมการ 18 ธ.ค.50 คลิกดูรูปที่นี่
ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีชมรมฯนนทบุรี 20 พ.ค.50 คลิกดูรูปที่นี่ ร่วมอวยพรปีใหม่บริษัทยาต่างๆที่ให้การสนับสนุนชมรมฯ 24 ธ.ค.50 คลิกดูรูปที่นี่
ร่วมงานประชุมใหญ่ีสมาคมร้านขายยาแห่งประเทศไทย 16 มี.ค.51 คลิกดูรูปที่นี่ นพ.สญชัย ย้ายไปเป็นรองอธิบดีกรมการแพทย์ 25 ก.พ.51 คลิกดูรูปที่นี่
ร่วมงานบริษัทไบเออร์เชริ่ง - ดีทแฮล์ม 21 มี.ค.51 คลิกดูรูปที่นี่ บริษัทมิลลิเมดร่วมงานสังสรรค์ชมรมฯสัตหีบ 27 ก.พ.51 คลิกดูรูปที่นี่
ร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ บางละมุง 11 เม.ย.51 คลิกดูรูปที่นี่ ร่วมงานแต่ง วีระศักดิ์ - ภญ.สุณีรัตน์ กิตติคุณ 30 มี.ค.51 คลิกดูรูปที่นี่
ร่วมงานประชุมใหญ่ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย 27 เม.ย.51 คลิกดูรูปที่นี่ เลี้ยงสังสรรค์กรรมการบริหาร ชยท. โดยบริษัทมิลลิเมด 26 เม.ย.51 คลิกดูรูปที่นี่
เลือกประธานชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทยท่านใหม่ 27 เม.ย.51 คลิกดูรูปที่นี่ งานศพคุณสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ 14 พ.ค.51 คลิกดูรูปที่นี่
ร่วมงานเลี้ยงรับรองคุณกฤชพจน์ ตนานุประวัติ์ 21 พ.ค.51 คลิกดูรูปที่นี่ ร่วมงานประชุมใหญ่ฯ ปี 2551 ชมรมเภสัชกรชลบุรี 25 พ.ค 51 คลิกดูรูปที่นี่
ร่วมงานศพคุณพ่อประชา อโณทยานนท์ 6 ก.ค.51 คลิกดูรูปที่นี่ ตีกอล์ฟเชื่อมความสามัคคีกับบีเอมฟาร์มาซี 10 มิ.ย.51 คลิกดูรูปที่นี่
ร่วมงานแต่งลูกชายคุณสุเมธ (บีเอมฟาร์มาซี ) 22 ส.ค.51 คลิกดูรูปที่นี่ ร่วมงานมหกรรมภูมิปัญญา เทิดไท้มหาราชินี 27ส.ค. 51 คลิกดูรูปที่นี่
ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า  ( เซียงเพียวอิ้ว ) 30 ส.ค.51 คลิกดูรูปที่นี่ ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าบริษัทไบเออร์เชริ่งจำกัด 10 ก.ย.51 คลิกดูรูปที่นี่
ร่วมงานชมรมร้านขายยาเขต 7 นครปฐม เจ้าภาพ 21 ก.ย.51 คลิกดูรูปที่นี่ บริษัท บางกอกดรัก จำกัดพาลูกค้าทัวร์วังน้ำเขียว 27-28ก.ย.51 คลิกดูรูปที่นี่
ร่วมงานชมรมร้านขายยาเขต 1 นนทบุรี เจ้าภาพ 5 ต.ค. 51 คลิกดูรูปที่นี่ ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ ผ.ว.จ.ท่านสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล 24 ต.ค. 51 คลิกดูรูปที่นี่
ร่วมงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 30 ปี จำหน่าย ไดแอน 1 พ.ย. 51 คลิกดูรูปที่นี่ ร่วมงาน GOLF สาธารณสุขสัมพันธ์ 16 พ.ย. 51 คลิกดูรูปที่นี่
ร่วมแข่งขันกอล์ฟฉลองครบรอบ 34 ปี ชมรมยาฯ 29 พ.ย. 51 คลิกดูรูปที่นี่ งานฉลองครบรอบ 34 ปี ชมรมยาฯชลบุรี 30 พ.ย. 51 คลิกดูรูปที่นี่
ร่วมงานเลี้ยงส่งท่านสสจ.ดร.นพ.ถวัลย์ พบลาภ ไปนครปฐม 8 ธ.ค. 51 คลิกดูรูปที่นี่ ร่วมงานเลี้ยงส่งท่านสสจ.ท่านใหม่ นพ.มรุต เศรษฐสิริ 18 ธ.ค. 51 คลิกดูรูปที่นี่

บริษัทบางกอกดรักพาสมาชิกทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน

13-17ธ.ค.51 คลิกดูรูปที่นี่ เลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการและบริษัทยาต่างๆ 22 ธ.ค. 51 คลิกดูรูปที่นี่
รวมกิจกรรม ปี 2548 - 2551 <<BACK <<BACK รวมกิจกรรม ปี 2552 -2553 -2554 NEXT>>> NEXT>>>