บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด บริษัทโนวาติสจำกัด 22 ก.ค.49                   บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จำกัด ( แผนก ทาเคด้า ) 13ก.ค.51
บริษัท อุยเฮงอิมปอร์ตจำกัด บริษัท ออร์กานอน จำกัด 27 ส.ค.49                บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จำกัด ( แผนก GSK ) 17.ส.ค..51
บริษัท นูไวท์ จำกัด บริษัท เชริงพลาว จำกัด  8 ก.ย. 49                      บริษัท มิลลิเมด จำกัด  13 กันยายน 2551
บริษัท เชริง (กรุงเทพ) จำกัด บริษัทแกล็กโซสมิทไคล์น จำกัด 18 พ.ย.49              บริษัทซิลลิคฟาร์ม่าจำกัด แผนก Novartis 19 ต.ค.51
บริษัท อีไลลิลลี่ จำกัด บริษัท แอสตร้าเซเนก้า จำกัด   18 ธ.ค.49          บริษัทสมิธแอนด์เนฟฟิวจำกัด 23พ.ย.51
บริษัท ไบโอฟาร์ม จำกัด บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด   28 ม.ค.50                 บริษัทเบอริงเกอร์อืนเกลไฮม์จำกัด 7 ธ.ค.2551
บริษัท ออร์กานอน จำกัด บริษัท มิลลิเมด จำกัด 10 ก.พ.50               บริษัท เวลเกทดิสทริบิวชั่น จำกัด  11 ม.ค. 2552
บริษัท Well Gate จำกัด (นูไวท์) บริษัท อุยเฮงอิมปอร์ต จำกัด 25 มี.ค.50 บริษัทโรช ไดแอกโนสติกส์ จำกัด  8 ก.พ. 2552
บริษัท THAI  OTSUKA  จำกัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จำกัด 17 พ.ค.50 บริษัท Jas Dermatology จำกัด   22 มีนาคม 2552
บริษัท TAISHO  KAMPO จำกัด บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด  17 มิ.ย.50 บริษัทอุยเฮงอินเตอร์เนชั่นแนลเฮลท์แคร์ 31 พ.ค.52
บริษัท อุยเฮงคอนซูมเมอร์ จำกัด บริษัท ทาเคด้า จำกัด 21 ก.ค. 50 บริษัท บีเอ็ลเอชเทรดดิ้งจำกัด   21 มิ.ย.52
บริษัท NOVARTIS จำกัด บริษัท ไบเออร์สต๊อรฟ จำกัด  19 ส.ค.50 บริษัท เรกคิทท์เบนคีเซอร์ฯจำกัด 12 ก.ค. 52
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด บริษัทอุยเฮงอิมปอร์ต จำกัด 9 ก.ย. 50 บริษัท WellGate Distibution จำักัด 23 ส.ค.52
บริษัท BERLIN จำกัด บริษัทดีทแฮล์มจำกัด(แผนกหม่องเสือ) 28 ต.ค.50 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 20 ก.ย.52
บริษัท ABBOTT จำกัด บริษัท บางกอกดรัก จำกัด 16 ธ.ค. 50 บริษัท ไบเออร์เชริงฟาร์มา จำกัด  11ต.ค.52
บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด            บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด   25 ม.ค.51 บริษัท ไฟเซอร์ จำกัด 20 ธ.ค.2552
บริษัท ไดอิชิ จำกัด                                           บริษัทดีทแฮล์มจำกัด (แผนกยาหม่องตราเสือ) 24 ก.พ.51 บริษัทเวลเกทดิสทริบิวชั่นจำกัด 24 ม.ค.53
บริษัท อุยเฮงอิมปอร์ต จำกัด Amela-Ex บริษัท บีเอ็ลเอชเทรดดิ้ง จำกัด   20 เม.ย.51  
บริษัท แจนเซ่น - ซีแลก จำกัด                บริษัท สยามเภสัช จำกัด   22 มิ.ย.51 กลับหน้าแรก (คลิก)