บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด   คลิกดูที่นี่ บริษัทโนวาติสจำกัด              22 ก.ค.49    คลิกดูที่นี่
บริษัท อุยเฮงอิมปอร์ตจำกัด   คลิกดูที่นี่ บริษัท ออร์กานอน จำกัด             27 ส.ค.49     คลิกดูที่นี่
บริษัท นูไวท์ จำกัด   คลิกดูที่นี่ บริษัท เชริงพลาว จำกัด                     8 ก.ย. 49    คลิกดูที่นี่
บริษัท เชริง (กรุงเทพ) จำกัด   คลิกดูที่นี่ บริษัทแกล็กโซสมิทไคล์น จำกัด          18 พ.ย.49     คลิกดูที่นี่
บริษัท อีไลลิลลี่ จำกัด   คลิกดูที่นี่ บริษัท แอสตร้าเซเนก้า จำกัด        18 ธ.ค.49      คลิกดูที่นี่
บริษัท ไบโอฟาร์ม จำกัด   คลิกดูที่นี่ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด                28 ม.ค.50     คลิกดูที่นี่
บริษัท ออร์กานอน จำกัด   คลิกดูที่นี่ บริษัท มิลลิเมด จำกัด               10 ก.พ.50  คลิกดูที่นี่
บริษัท Well Gate จำกัด (นูไวท์)   คลิกดูที่นี่ บริษัท อุยเฮงอิมปอร์ต จำกัด 25 มี.ค.50 คลิกดูที่นี่
บริษัท THAI  OTSUKA  จำกัด   คลิกดูที่นี่ บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จำกัด 17 พ.ค.50 คลิกดูที่นี่
บริษัท TAISHO  KAMPO จำกัด   คลิกดูที่นี่ บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด   17 มิ.ย.50 คลิกดูที่นี่
บริษัท อุยเฮงคอนซูมเมอร์ จำกัด   คลิกดูที่นี่ บริษัท ทาเคด้า จำกัด 21 ก.ค. 50 คลิกดูที่นี่
บริษัท NOVARTIS จำกัด   คลิกดูที่นี่ บริษัท ไบเออร์สต๊อรฟ จำกัด   19 ส.ค.50 คลิกดูที่นี่
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด   คลิกดูที่นี่ บริษัทอุยเฮงอิมปอร์ต จำกัด 9 ก.ย. 50 คลิกดูที่นี่
บริษัท BERLIN จำกัด   คลิกดูที่นี่ บริษัทดีทแฮล์มจำกัด(แผนกหม่องเสือ) 28 ต.ค.50 คลิกดูที่นี่
บริษัท ABBOTT จำกัด   คลิกดูที่นี่ บริษัท บางกอกดรัก จำกัด 16 ธ.ค. 50 คลิกดูที่นี่
บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด              คลิกดูที่นี่ บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด    25 ม.ค.51 คลิกดูที่นี่
บริษัท ไดอิชิ จำกัด                                             คลิกดูที่นี่ บริษัทดีทแฮล์มจำกัด (แผนกหม่องตราเสือ) 24 ก.พ.51 คลิกดูที่นี่
บริษัท อุยเฮงอิมปอร์ต จำกัด Amela-Ex   คลิกดูที่นี่ บริษัท บีเอ็ลเอชเทรดดิ้ง จำกัด    20 เม.ย.51 คลิกดูที่นี่
บริษัท แจนเซ่น - ซีแลก จำกัด                  คลิกดูที่นี่ บริษัท สยามเภสัช จำกัด    22 มิ.ย.51 คลิกดูที่นี่
               NEXT