กลับไปหน้าเดิม (คลิก)
   ชมรมฯร่วมกับชมรมฯศรีราชาจัดสัมมนา          คุณอ้อย คุณยีน ช่วยกันลงทะเบียน                 สมาชิกมาลงทะเบียนกันคับคั่ง        ร่วมถ่ายรูปกับ ภก.พิทยา แววสุวรรณ
       ร่วมถ่ายรูปกับ บริษัท มิลลิเมด จำกัด     ร่วมถ่ายรูปกับ บริษัทบางกอกดรัก จำกัด      ร่วมถ่ายรูปกับ ท่านสุวิทย์ ส.ส.อ.ศรีราชา                  คุณภัคจิรา คำสินธ์ พิธีกร
                 ท่านสุวิทย์ กล่าวเปิดงาน            ภก.พิทยา อบรมเรื่องกฎหมายยา               คุณเขจร  ภก.พงษ์รพี  ร่วมฟัง        บริษัท บางกอกดรัก แนะนำยาตัวใหม่
     ร่วมรับประทานอาหารที่ห้องอาหารญี่ปุ่น                  ภก.พงษ์รพี กล่าวขอบคุณ   คุณสุวิทย์ หล่อเจริญโชค ประธานฯศรีราชา คุณสุภัทตรา แปลงกริยา บริษัทมิลลิเมดจำกัด