คุณ สมนึก กิตติคุณ    

ประธานที่ปรึกษา

ร้านสมนึกเภสัช

824-826 ถนนเจตจำนงค์

ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร 038-282960

01-9105867