คุณสมศักดิ์   ตวงจารุวินัย     

เลขานุการชมรมฯ

ร้าน เจริญเวชภัณฑ์

357/3  ถนนเทศบาล 2

อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี   20180

โทร....   038 - 437264

มือถือ....086 - 5667283